1.545 kez okundu

Sql dersleri – giriş

10 10 1.545 kez okundu incelendi

Veri tabanı nedir, nasıl oluşturulur, nerelerde kullanabiliriz detaylarıyla anlatmaya başlayacağım. 1. bölümde sizlere veri tabanı oluşturma ve silme işlemlerini nasıl yapabiliriz bunları göstereceğim. İlk dersimize başlıyoruz.

Veritabanı nedir?

Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış, programlarca işlenebilecek veri yığınıdır. (bkz. Wikipedia) SQL kodları yazarken hangi programı kullanabilirim? SQL sorgularını yazarken birçok yardımcı program kullanılabilir. Ben dersleri anlatırken SQL Server 2005’e göre anlatacağım.
Veritabanı oluşturma? SQL’de veritabanı oluşturabilmek için veritabanı yapısını bilmek gerekmektedir. SQL veritabanının davranışını günlük yaşamdaki bir firmanın deposuna benzetebiliriz. Kodları öğrenmeye başlayabiliriz,

Veritabanı oluşturma:

CREATE DATABASE veritabanıAdı

CREATE: Oluşturmak
ALTER: Yapıyı değiştirme
DROP: Kaldırmak, silmek

ÖRNEK: Deneme isminde bir veritabanı oluşturan kodu yazınız.

ÇÖZÜM:

CREATE DATABASE Deneme

Deneme isminde veritabanımız oluşturuldu. Şimdi bu oluşturduğumuz veritabanını silelim.

DROP DATABASE Deneme

Veritabanı oluşturmayı ve silmeyi öğrendik. Şimdi de farklı özelliklerde Data dosyası tanımlayarak veritabanı oluşturmayı öğrenelim.

CREATE DATABASE veritabanıAdı ON (DataDosyasıÖzellikleri)

PARANTEZ İÇİNE GELEBİLECEK ÖZELLİKLER:

NAME = MantıksalDosyaAdi: Bulunması zorunlu, bu isimi SQL Server tarafından tanınan isimdir.

FILENAME = Dosyanın işletim sist. Adı: Kullanımı zorunlu, bu komut çalışmadan önce dosyanın oluşacağı klasör var mı? Kontrol edilecek.

SIZE = uzunluk; Veritabanı deposunun başlangıç uzunluğu girilir. KB, MB,GB, TB birimlerle girilebilir. Örneğin 50KB, 50MB, 50GB, 50TB. Tanımlanmaz ise Model veritabanındaki data dosyasının uzunluğunu alır.

MAXSIZE = maksimumUzunluk: özellikleri SIZE ile aynıdır. Dosyanın maksimum alabileceği değer yazılır. Limitsiz olması istenirse yani harddisk doluncaya kadar olması istenirse değer olarak UNLIMITED yazılır.

FILEGROWTH = artışOranı: Veri tabanı dosyası dolduğunda büyüme oranı girilir. Birim olarak KB, MB, GB, TB ve % sembolü girilir. %10 şeklinde girilmez, 10% şeklinde girilir. % sembolü rakamdan sonra yazılır.

ÖRNEK: Aşağıda özellikleri verilen Deneme isimli veritabanını oluşturunuz.
1- C sürücüsünde test isimli klasör oluşturunuz.
2- Size değeri 50 MB
3- Maxsize değeri 1000MB
4- Dosya NAME değeri KutuphaneData
5- Dosya FILENAME si kutuphane_data.mdf
6- Artım değeri %20 olsun

ÇÖZÜM:

CREATE DATABASE Deneme ON ( SIZE = 50MB, MAXSIZE = 1000MB, NAME = KutuphaneData,
FILENAME = "c:testkutuphane_data.mdf" , FILEGROWTH = 20%)

Bu dersimiz bitti. Umarım faydalı olabilmişimdir.

Neler Öğrendik?

  • Veritabanı oluşturmayı,
  • Veritabanı silmeyi
  • Belirli özelliklerde veritabanı oluşturmayı
  • Gelen aramalar :

    Yoruma kapali.

    Barış Ozcan Facebook Sayfasi
    Barış Ozcan Twitter