1.910 kez okundu

C# da Şifre Hatırlatma Sistemi

10 10 1.910 kez okundu incelendi

C# Mail gönderme özelliğini kullanarak veritabanın dan kullanıcı ismine göre seçilen bir şifrenin kullanıcı mail adresine gönderilmesi ..

1.Adım : Bu adımda ilk önce “using System.Net.Mail;” kod parçasını sayfamızın en ütünde bulunan alanda programa dahil ediyoruz.

2.Adım : Daha sonra form üzerine 1 adet Label ,1 adet TextBox ve 1 adet Button ekliyoruz.

http://resim.sanalkurs.net/uploads/1_655.jpg
3.Adım : TextBox ismini “kadi” olarak değiştiriyoruz . Veritabanında ise buna karşılık gelen isim “user_kadi” ‘dır.

4.Adım: Bu adımda ise string türünde 3 adet değişken tanımlıyoruz. (gonderadi,gondersifre,gondermail)

5.Adım :

  private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string gonderadi, gondersifre, gondermail;
       baglan.Open();
        OleDbCommand command = new OleDbCommand("SELECT * FROM user_table WHERE user_kadi='" + kadii.Text + "'", baglan);
        OleDbDataReader oku = null;
        oku = command.ExecuteReader();
        if (oku.Read())
        { gonderadi = oku["user_adisoyad"].ToString();
          gondersifre = oku["user_ksifre"].ToString();
          gondermail = oku["mail"].ToString();
          baglan.Close();
          MailMessage ePosta = new MailMessage();
          ePosta.From = new MailAddress("Mail adresiniz");
          ePosta.To.Add(gondermail);
          ePosta.Subject = "Şifre Hatırlatma";
          ePosta.Body = "Sayın ," + gonderadi + "nŞifreniz: " + gondersifre;
          SmtpClient smtp = new SmtpClient();
          smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Kendi mail adresimizi yazıyoruz", "Konu alannını belirliyoruz");
          smtp.Port = 587;
          smtp.Host = "smtp.gmail.com";
          smtp.EnableSsl = true;
          object userState = ePosta;
          try
          {
            smtp.SendAsync(ePosta, (object)ePosta);
          }
          catch (SmtpException ex)
          {
            MessageBox.Show(ex.Message, "Mail Gönderme Hatasi");
          }
          finally
          {
            baglan.Close();
            panel1.Visible = false;
            MessageBox.Show("Mail Başarıyla Gönderildi", "Bilgi");
          }
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("Kullanıcı Adı Yanlış..", "Uyarı");
        }

    }

Sonuç : Kısaca yaptığımız işlemi anlatacak olursak . Şifresini unutan kullanıcı kullanıcı adını kadi isimli “TextBox ” kutumuza kullanıcı adımızı yazıyor. Daha sonra gönder butonuna bastığımız zaman veritabanın da böyle bir kullanıcı varsa önceden kayıtlı olan mail adresine o andaki şifresini gönderiyoruz.

Gelen aramalar :

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter