Yazılanlar da ‘kişisel web tasarım’

Div ile sayfa tasarımı nasıl yapılır

Bölümleme yöntemi (division – div) web sayfa tasarımında günümüzde kullanılan biçimleme yöntemidir.

Bütçeye uygun web tasarım paketleri

Herkesin bir web sitesi olmalı anlayışıyla bütçeye uygun web tasarım paketleri

Çin Seddi 350 milyon sayfayı durdurdu

İnternet sansüründe dünya lideri konumunda bulunan Çin, 2010 yılında 350 milyon ‘zararlı içerik barındıran’ web sayfasını engelledi.

Şirketlere Web sitesi Zorunluluğu !

Türk Ticaret Kanunu Taslağından :
Şirketlere Web sitesi Zorunluluğu ! Madde 1524 ( 1,2,3,4 ).

Türk Ticaret Kanunu Taslağından:

D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri

Web sitesi

Madde 1524 – (1) Her sermaye şirketi bir web sitesi açmaya ve bu sitenin açıkça belirlenmiş bir bölümünü, sayılacak içerik ile sınırlı olmamak üzere, şirketçe kanunen yapması gereken ilânlara, paysahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalara; yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının hazırlıklarına; anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilere; ortaklara ve paysahiplerine sunulması gereken belgelerin yayımlanmasına; bu kurullara ait olanlar da dahil olmak üzere her türlü çağrıya; oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasına; bilgi almaya yönelik sorulara, cevaplara ve benzeri diğer işlemler ile bu Kanunda ve diğer kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü konulara, özgülemek zorundadır. Ayrıca, finansal tablolar, bunların dipnotları, ekleri, yönetim kurulunun yıllık raporu dahil, hesap durumlarına, ara finansal tablolara, yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğuna ilişkin yıllık değerleme açıklamasına; denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçilerinin raporlarına ve yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin olarak, şirketin cevapları ve bildirimleri ve diğer ilgili hususlar şirketin web sitesinde yayınlanır. Bu hükümdeki yükümlülüğe uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tabloları ile her türlü rapor üç yıl sitede kalır.

Toplumu bilgilendirmek adına sermaye şirketleri web sitesi yaptırmak zorunda.

Joomla ile Kullanıcı Giriş Formu Oluşturmak

Joomla ile Kullanıcı Giriş Formu Oluşturmak

Web Tasarım Dersleri Cellspacing ve CellPadding Kullanımı

Bu dersimizde son olarak tabloları ele alacaz tablo Cellspacing ve CellPadding uygulamasını görüp bir sonraki dersimiz artık web tasarım uygulamaları olacak.

web tasarım html dersleri -2 başlıklar

html yazılar ve yazıalrı biçimlendirme ile başlıkları görecez nedir bu biçimlendirme

ücretsiz web tasarım kursları

Ücretsiz Web Tasarım Kursları 15 ile 20 kişilik sınıflarda uzman öğretici elemanlar ile 3 ayda webtasarım kursu

kişisel web tasarımı

kişisel web tasarımı

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter