1.570 kez okundu

Php ile Tablo Kullanarak Listeleme Yapımı

10 10 1.570 kez okundu incelendi

php tablo kullanarak nasıl bir listeleme yapabiliriz basit bir şekilde görelim

Evet Arkadaşlar.

İlk Önce MySQL Bağlantı Kodlarımızı Yazalım .

  function baglan($host,$user,$pass,$db){

 //Defaul değişkenler
    $host = "127.0.0.1";
    $user = "root";
    $pass = "";
    $db  = "test";

     $conn = @mysql_connect($host,$user,$pass) or die("Hata : MYSQL Bağlanamadı ");
     $db  = @mysql_select_db($db,$conn) or die("Hata: MYSQL Veri Tabanı Seçilemedi");
    return $conn;
    return $db; }

Fonksiyonumuzu Yazdık.Şimdi Bağlantımızı Kuralım ve tablolamaya geçelim.

 $conn = baglan("","","","VeritabaniAdi");
 $sql ="SELECT * FROM tabloadi";
 $exec = mysql_query($sql);

Şimdi Listelemeye geçelim.

   $i = 0 ;

  echo '<table><tr>
  <td>Sıra</td>
  <td>Adi</td>
  <td>Soyadı</td>
  <td>Tc</td>
  </tr>
  ';
   while($fetch = mysql_fetch_array($exec))
   {
    if(is_int($i/2)){
    $bg = "#FFC";
    }else {

    $bg = "#FF9";
    /**Listeleme yaparken tablo kullandık ve css ile tabloyu güzel bir biçime soktuk.*/
    }
    $sira = $fetch['id'];
    $ad  = $fetch['isim'];
    $soyad = $fetch['soyad'];
    $tc  = $fetch['tc'];

    echo' <tr bgcolor='.$bg.'>
    <td>'.$sira.'</td>
    <td>'.$ad.'</td>
    <td>'.$soyad.'</td>
    <td>'.$tc.'</td></tr>';

    $i++;
   }

echo '</table>';

Son Olarak Sayfanın En Üst Kısmına Css Kodlarınıda Yazdığımız zaman hoş bir tablomuz olacaktır.

<style>
.liste{
 color:orange;
  width:50%;
 background-color:#EEE;
 border: 1px solid black;
}
.liste_tr {
  height: 40px;
 text-align: center;


}</style>

Stil Kodlarını <?php?> taglarından önce yazarsanız herhangi bir sorun çıkmaz.

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter