1.948 kez okundu

FileInputStream ile dosyadan veri okumak

10 10 1.948 kez okundu incelendi

Öncelikle yapacağımız örneği kısaca anlatmak istiyorum. FileInputStream kullanarak hem dosya içeriğini okuyacağız hemde dosyanın boyutunu byte cinsinden ekrana yazdıracağız. Başlangıç seviyesi için ufak bir uygulama.

import java.io.FileInputStream; // Dosya okuma için gerekli kütüphane.

public class DosyaOku{
  public static void main(String []vars) {

    FileInputStream fis;
    int b = -1;
    int kac_byte = 0;
    // Dosya işlemlerinde kesinlikle try cach kullanılması gerekmektedir. Bunun nedeni ise her hangi bir işlemden dolayı dosyaya erişme, yazma, okuma gibi durumlardaki hataları sistemin algılaması gerekmektedir.
    try {
      fis = new FileInputStream("d:\veri.txt"); //dosyamız d sürücüsünde ve veri.txt adında.

      do{ // Dosya sonuna kadar onumak için yaptımız do while döngüsü.
        b = fis.read();
        if (b!=-1){
          nof_bytes++;
          System.out.print((char)b ); // Tum karekterleri ekrana yazdırıyoruz.
        }
      }while( b!=-1);
      System.out.println( " nDosya boyutu:" + kac_byte ); / Yazım işlemi bittikten sonra bir boşluk bırakarak dosya boyutunu giriyoruz.
      fis.close();

    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Invalid file operation"); // Eğer işlem sırasında bir hata oluşursa bunu konsol ekranında bildirelim.
    }
  }
}

Gelen aramalar :

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter