1.011 kez okundu

Java da dairenin alanı nasıl hesaplanır

10 10 1.011 kez okundu incelendi

Merhaba arkadaşlar;

Bu dersimizde size dairenin alanını hesaplamayı basit bir şekilde göstereceğim;

Aşağıdaki kodları yorum satırlarını dikkate alarak anlamaya çalışın:

KODLAR: package daireninAlani;

  import java.util.Scanner;   // Sisteme veri girişi için kütüphane ekledik

  public class Alan()

  {

  public static void main(String[] args)

  {

  Scanner klavye = new Scanner(System.in);  // Veri girişini sağlamak için klavye isimli bir nesne // tanımladık

  double alan,yaricap;   // yaricap ve alan degişkenlerimizi double tipinde tanımladık

  System.out.println("Yarıçapı giriniz: ");

  yaricap= kalvye.nextDouble();   // Dışarıdan girilen veriyi yaricap değerine atadık

  alan=3.14 * yaricap *yaricap ;   // Dairenin alanının formülünü uyguladık sonucu alan

  // değişkenimize atadık

  System.out.println("Dairenin alanı= " + alan);  // Sonucu ekran çıktısı olarak verdirdik

  }

  }

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter