1.523 kez okundu

Asp.net ile döviz kur bilgileri XML

10 10 1.523 kez okundu incelendi

C#.net ile ;
TCMB’den döviz kur bilgilerinin son güncel halini XML aracılığı ile hızlı bir şekilde çekeceğiz.
Şimdi geleneksel sorularımızı soralım.
Nerede kullanırız bu döviz kurlarını ve niçin kullanırız?

Şimdilerde e-ticaret alış veriş sitesi, projelerinde döviz üzerinden  ürün satılacak ise, mutlaka sitemizde kur bilgilerinin kullanıcılara  gösterilmesi icap ediyor ve bu ürünleri dövizden TL fiyatı hesaplamasını  yaptırmak da artık şart. Bu durumda biz de kullanıcılara ASP.net C# ile  XML kullanarak TCMB’dan kur bilgilerini çekeceğiz.
Şimdi bir tane web projesi oluşturalım: ASP.net C# projesi. (Microsoft Visual Studio  2008 > File > New > Web Site)
Çalışma alanımıza 4 adet LABEL atalım, LABEL’larımızın ID’lerini şu şekilde yapalım:
LABEL 1 = LBLdolar_alis
LABEL 2 = LBLdolar_satis
LABEL 3 = LBLeuro_alis
LABEL 4 = LBLeuro_satis
Evet, label’lerimizin ID’lerini yaptıkdan sonra projemizin kod tarafına geçelim:
Kod tarafında 4 adet  public double türünden değişken oluşturuyoruz. Tüm  sayfada değişkenlerimize ulaşabilmek için bunu projemizin en tepesinde  oluşturuyoruz.
public double dolar_alis, dolar_satis;
public double euro_alis, euro_satis;
değişkenlerimizi oluşturduktan sonra, projemizde bir “medot”  oluşturalım,  MEDTODUMUZUN ADI “piyasa” olsun. Bu medodumuzda XML  kullanarak TCMB’nin XML’ine bağlanıp döviz kur bilgilerini çekeceğiz.
public void piyasa() // METOD DUMUZ… XML
{
XmlTextReader okuyucu = new XmlTextReader(“http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml”); // xml imizin yolu…
XmlDocument dokuman = new XmlDocument();
dokuman.Load(okuyucu);  // okuyucu değişkenimdeki xml’in yolunu oku…

XmlNode dolar = dokuman.SelectSingleNode(“/Tarih_Date/Currency[CurrencyName=’US DOLLAR’]”);
XmlNode euro = dokuman.SelectSingleNode(“/Tarih_Date/Currency[CurrencyName=’EURO’]”);

dolar_alis = double.Parse(dolar.ChildNodes[3].InnerText, new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”));
dolar_satis = double.Parse(dolar.ChildNodes[4].InnerText, new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”));
euro_alis = double.Parse(euro.ChildNodes[3].InnerText, new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”));
euro_satis = double.Parse(euro.ChildNodes[4].InnerText, new System.Globalization.CultureInfo(“en-US”));
}

Metodumuz bu şekilde.
Şimdi artık TCMB’den XML aracılığı ile kur  bilgilerini çektik ve daha  önce okutturduğumuz “pulic double” türündeki 4 adet değişkenimize bu  XML’deki verileri set’ledik, yani ekledik, giydirdik.
Şimdi artık kur bilgilerimiz değişkenlerimizde. Sıra geldi bu değişkenleri label’larımızda göstermekte: LBLdolar_alis.Text =dolar_alis.ToString();
LBLdolar_satis.Text = dolar_satis.ToString();
LBLeuro_alis.Text =euro_alis.ToString();
LBLeuro_satis.Text = euro_satis.ToString();

Yorum yap

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter