1.148 kez okundu

C#.Net ile database den nasıl rastgele veri çekilir

10 10 1.148 kez okundu incelendi

Bu dersimizde Asp.net C# ile MS SQL’deki verileri rast gele çekip, GridView‘de göstereceğiz.

Adım 1 :
Yeni bir asp.net web projesi oluşturalım,
File > New > Web Site | projemize isim verip tamam’a tıklıyoruz.

Adım 2 :
Çalışma alanımıza GridView sürükleyip bırakalım.

Adım 3 :
Sayfamızın boş biryerine gelip, mause ile çift tıklayarak kod kısmına geçelim.

Adım 4 :
Sayfamızın Load kısmına, aşağıdaki kodlarmızı yazalım.

    SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.SQLEXPRESS;Initial Catalog=StokKontrol;Integrated Security=True"); // database mizin yolu.
    SqlDataAdapter adp = new SqlDataAdapter("select top(5) * from Stoklar order by newid()", con); // önemli olan kısım burasıdır. select top(5) demek : datbaseden sadece 5 veri çek demektir. order by newid() ise : rast gele databaseden veri çek dmeektir. yani databaseden rasat gele 5 veri çek dedik.
    DataTable dt = new DataTable();
    adp.Fill(dt); // SqlDataAdapter daki verileri datatableye aktar.

    GridView1.DataSource = dt; // datatabledeki verileri GridView'de göster.
    GridView1.DataBind();

    adp.Dispose();
    dt.Clear();
    con.Close();

Kodumuzu yazdıktan sonra, F5 tuşuna basıp çalıştıra biliriz.

"select top(5) * from Stoklar order by newid()" // DataBase'den rastgele 5 kayıt çek.

Uygulamamız bu kadardır, umarım zorluk çekmezsiniz…

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter