Yazılanlar da ‘Flash AS3 Sürükle Bırak Olayı’

Flash AS3 ile Sınırlı Sürükle Bırak Olayı

ActionScript 3.0 ile sınırlı bir alanda sürükle bırak olayının gerçekleştirilmesini görelim.

ActionScript ile nesneler sürüklerken, sadece istediğimiz alanda hareket etmelerini sağlama ihtiyacı duyabiliriz. Bunu gerçekleştirebilmek için sahne üzerine çizim apisini kullanarak görünmeyen bir alan çizeriz ve nesneye startDrag komutunu verdiğimizde bu alanı belirterek sadece bu alan içerisinde hareket etmesini sağlayabiliriz.

Animasyonu gerçekleştirmek için sahne üzerine bir daire çizelim ve Instance Name kısmına daire_mc yazalım. Sonra da Actions panelini açarak aşağıdaki kodları yazmaya başlayalım.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter