1.077 kez okundu

Asp.net de Textbox İçini Seçili Yapmak

10 10 1.077 kez okundu incelendi

Asp.Net’te textbox içindeki text i herhangi bir postback sonucu javascript kullanarak seçili (highlight) yapmayı görelim.

Öncelikle böyle birşeye neden ihtiyacımız olabileceğini açıklayalım. Örneğin herhangi bir üye kayıt sayfası düşünün ve kullanıcıdan bir Kullanıcı Adı (username) girmesini istiyorsunuz. Kullanıcı username girdikten sonra girilen kullanıcının sistemde zaten varolduğunu msgbox la gösterdiğimizi farzedelim. Kullanıcı msgbox ı okuyup onayladıktan sonra kayıt sayfasına geri döndüğünde username textbox ının içindeki text i seçili olarak göstermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için basit bir javascript öbeğini kodumuzun içine iliştireceğiz.
Çok basit bir örnekle kullanımı gösterelim;

default.aspx

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="Ornek1._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

    <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Kullanıcı Adı:"></asp:Label>
    &nbsp;&nbsp;
    <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server"></asp:TextBox>
    &nbsp;&nbsp;
    <asp:Button ID="btnKaydet" runat="server" Text="Kaydet" />

  </div>
  </form>
</body>
</html>

default.aspx.vb

Partial Public Class _Default
  Inherits System.Web.UI.Page

  Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

  End Sub

  Protected Sub btnKaydet_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles btnKaydet.Click
    If txtUserName.Text = "ahmet" Then
      MsgBox("Girilen Kullanıcı Adı Sistemde Mevcut.Farklı Bir Kullanıcı Adı Giriniz!")
      'script i aşağıdaki gibi ekliyoruz.
      txtUserName.Attributes.Add("onFocus", "javascript: this.form." + txtUserName.ClientID.ToString + ".focus(); this.form." + txtUserName.ClientID.ToString + ".select();")
      txtUserName.Focus()
    End If
  End Sub
End Class

Resimlerde de sırayla göstermeye çalıştım,


1.
http://resim.sanalkurs.net/uploads/ders21.jpg


2.
http://resim.sanalkurs.net/uploads/ders22_1.jpg


3.
http://resim.sanalkurs.net/uploads/ders23.jpg


4.
http://resim.sanalkurs.net/uploads/ders24.jpg

Yorum yap

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter