1.136 kez okundu

Asp de tablo nasıl yapılır

10 10 1.136 kez okundu incelendi

Evet arkadaşlar bu dersimizin sonunda otomatik tablo oluşturabileceğiz!

İlk önce merhabalar gerekli dosyalarımızı belirteyim.Dersimize başlayalım.
Bir “veri.mdb” adlı bir acces veritabani oluşturalım.İçine “tablom” adlı bir tablo
fieldlerimiz ise “id” Bunun değerini otomatik sayı yapalım.Daha Sonra sırasıyla
“width”,”height”,”cellspacing”,”cellpadding”,”align”, alanları oluşturup değerlerini not olarak kaydetin.Birde “border” adlı bir field oluşturun onun değeride sayı yapın ve kaydedin.Şİmdi gerekli işlemler halledildikten sonra asp kodlamamıza geçelim.

ilk önce tablomuzu oluşturacağımız sayfamızı yapalım!
Default.asp

<html>
<head>
<meta content="Language" language="tr">
<title>Asp İle Tablo v1.0</title>
</head>
<body>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" width="400" >
<form action="islem.asp" method="post">
<tr>
<td><b>Tablonun Genişliği:</b></td>
<td><input type="text" name="width"></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Tablonun Yüksekliği:</b></td>
<td><input type="text" name="height"></td>
</tr>

<tr>
<td><b>Tablonun Dış Hücresine Uzaklığı:</b></td>
<td><input type="text" name="cellpadding"></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Tablonun Hücreler Arası Uzaklığı:</b></td>
<td><input type="text" name="cellspacing"></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Tablonun Hizası:</b></td>
<td><select name="align">
<option selected value="bos">----->Seçiniz</option>
<option value="center">Orta</option>
<option value="right">Sağ</option>
<option value="left">Sol</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Tablonun Kalınlığı:</b></td>
<td><input type="text" name="border"></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="submit"  value="Oluştur!">&nbsp;<input type="reset" value="Temizle!"></td>
</tr>
</form>
</table>
</body>
</html>

Gelelim Bu Bilgilerin İşleneceği Ve tablomuzu Oluşturacağımız Sayfaya islem.asp

<style type="text/css">
<!--
.tablo {
font-family:"Segoe UI";
font-size:13px;
font-color:#F4F4F4;
}

.tablo a:link{
font-family:"Segoe UI";
font-size:13px;
font-color:#F4F4F4;
text-decoration:none;
}
.tablo a:hover{
background-color:#F4F4F4;
font-color:#000000;
text-decoration:none;
}
-->
</style>
<%

width=Request.Form("width")
height=Request.Form("height")
cellpadding=Request.Form("cellpadding")
cellspacing=Request.Form("cellspacing")
align=Request.Form("align")
border=Request.Form("border")

Set conn=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("veri.mdb")

If width="" or height=""  or cellspacing=""  or cellpadding="" or align="bos" or border="" Then
Response.Write("<center><b>Lütfen Boş Alan Bırakma!")</b></center><br/>")
Response.Write("<center><b>Yönlendiriliyorsun</b></center>")%>
<meta http-equiv="refresh"  content="3;URL=default.asp">
<%
Response.End()
End If

Set tablo=Server.CreateObject("Adodb.Recordset")
sql="Select * from tablom"
tablo.Open conn,sql,1,3

tablo.AddNew
tablo("width")=width
tablo("height")=height
tablo("cellpadding")=cellpadding
tablo("cellspacing")=cellspacing
tablo("align")=align
tablo("border")=border
tablo.Update

tablo.Close
Set tablo=Nothing
%>
<% Set tablom=baglanti.Execute("Select id from tablom")%>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" width="300">
<tr>
<td valign="top" width="300"><table border="1"  width="300" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="center" bgcolor="#990000"><<<---TABLONUZ OLUŞTURULDU--->>></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="300" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td align="center" class="tablo">Oluşturduğunuz Tablo Gitmek İçin <a href="tablogor.asp?tablo=<%=tablom("id")%>">Buraya Tıklayınız!</a></td>
<td align="center" class="tablo">Yeni Tablo Oluşturmak İçin<a href="default.asp">Buraya Tıklayınız!</a></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<%tablom.Close
Set tablom=Nothing

baglanti.Close
Set baglanti=Nothing%>


Tablomuzun verilerini işledik ama bir tek şey kaldı bu tabloyu göstereceğimiz sayfaya geçelim
tablogor.asp

<html>
<head>
<meta content="Language" language="tr">
<title>Tablom</title>
</head>
<body>
<%
Set conn=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("veri.mdb")

 tablo=Request.QueryString("tablo")
Set bag=baglanti.Execute("Select * from tablom  id where="&tablo&"
%>
<div align="center"><h2>Tablonuz!</h2></div>
<table width="<%=bag("width")%>" height="<%=bag("height")%>" cellspacing="<%=bag("cellspacing")%>" cellpadding="<%=bag("cellpadding")%> align="<%=bag("align")%>" border="<%=bag("border")%>">
<tr>
<td><a href="default.asp">Yeni Tablo Oluştur!</a></td>
</tr>
</table>
<%bag.Close
Set bag=Nothing%>
</body>
</html>

Evet arkadaşlar Böylece Tablomuzu Oluşturmuş Bulunuyoruz!
Herkese İyi Çalışmalar…

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter