3.719 kez okundu

3D Max Komutlarının Anlamları

10 10 3.719 kez okundu incelendi

Bu yazıda 3D Max’te hangi komutun ne manaya geldiğini Türkçe’ye çevirmeye çalıştım. Yeni başlayan arkadaşlarımız için faydalı olacağı düşüncesindeyim.

Ana Menü Dosya Komutları

New: Yeni bir dosya açar
Save: Açılmış bir çalışmayı ilk konumuna döndürür.
Marje: Hazır dosyaları çalışma sahnesine aktarır.
Files: Konum
Xref Object: Başka bir sahnede hazırlanmış dosyayı transfer eder.
İmport: Başka bir formatta hazırlanmış çalışmayı 2D sahnesine aktarır.
Open Reset: Daha önce yapılan çalışmaları doğrudan aktarır.


Yardımcı Komutlar

Mirror: Değişikliğe uğramış objenin ayna görüntüsünü kopyalar.
Array: Aynı objeyi belli bir düzlemde kopyalarak sıralar.
Align: Objeleri hizalar.
Arry: Objenin yer değiştirme, dönme ve ölçeklenme vb değerlerinin ne kadar yapılacağını belirler.


Gruplandırma Komutları

Group: Seçilen objeleri gruplar ve aynı anda işlem yapmaya olanak sağlar.
UnGroup: Seçilen objeleri çözer ve tek tek işlem yapmaya olanak verir.
Attach: Grup yapılacak ana nesneye bağlanak yardımcı nesneleri birleştirir.
Assamly: Gruplandırılan nesneleri yeniden tanımlar.


Kısaltmalar

W: move=taşıma
E: rotate=döndürme
R: scale=ölçeklendirme
T: topview=üst görünüş
F: front=ön görünüş
L: left=sol görünüş
P: perfspektik
S: on laff snap
G: hide Show gid=ızgara


Trans Type İn: Nesnelerin x,y,z eksenindeki konumunu belirl.
Modify Paneli: Nesne parametlerinin bulunduğu yer.
Create Paneli: Başka seçenekteyken standart objelerin paneline gider. Soldan itibaren, geometry, shapes, lights, cameras space warps, system dir.

Gelen aramalar :

Yoruma kapali.

Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter