1.586 kez okundu

Asp.net de Resim Boyutlandırma Kodu

10 10 1.586 kez okundu incelendi

Asp.Net’de boyutlandırma kodundan bahsedeceğiz. Ayrıca bu benim de kullandıgım boyutlandırma kodudur.

 public System.Drawing.Image ResimBoyutlandir(System.Drawing.Image imgPhoto, int Yukseklik)
    {
      int sourceWidth = imgPhoto.Width;
      int sourceHeight = imgPhoto.Height;

      int destWidth = Yukseklik;
      int destHeight = 200;

      Bitmap bmPhoto = new Bitmap(destWidth, destHeight, PixelFormat.Format24bppRgb);
      bmPhoto.SetResolution(imgPhoto.HorizontalResolution, imgPhoto.VerticalResolution);

      Graphics grPhoto = Graphics.FromImage(bmPhoto);
      grPhoto.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
      grPhoto.FillRectangle(Brushes.White, 0, 0, destWidth, destHeight);

      grPhoto.DrawImage(imgPhoto, new Rectangle(0, 0, destWidth, destHeight), new Rectangle(0, 0, sourceWidth, sourceHeight), GraphicsUnit.Pixel);

      grPhoto.Dispose();
      return bmPhoto;
    }

    Kullanışı

         if (FileUpload1.HasFile == true)
      {
        string imageName = FileUpload1.FileName;
        if (imageName != null)
        {

            System.Drawing.Image imgPhotoVert = System.Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath(Klasor));
            System.Drawing.Image imgPhoto = null;
            Images img = new Images();
            imgPhoto = img.ResimBoyutlandir(imgPhotoVert, yeniW); //ScaleByPercent adlı mekanızmaya yolluyoruz aldığımız bilgileri.
            imgPhoto.Save(Server.MapPath("~/upload/" + gelenResim), ImageFormat.Jpeg); // Ekrana basıyoruz..
            imgPhoto.Dispose();

        }

Yoruma kapali.

Önceki yazıyı okuyun:
URLRewriting.NET ile SEO Uyumlu URL Oluşturmak

Bu yazımda ASP.NET ile URLRewriting.Net kütüphanesinin nasıl kullanacağımızı ve nasıl "Search Engine Optimization" URL tasarlayabileceğimizi anlatacağım. Öncelikle URLRewriting.Net kütüphanesi IIS...

Kapat
Barış Ozcan Facebook Sayfasi
Barış Ozcan Twitter